"aklın ışığı kalbin nuru"

Akıl Oyunları

Öğrencilerin sahip oldukları zeka potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirilmesi, karşılaştıkları problemler karşısında orjinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yetetliliklerin geliştirilmesini amaçladığımız akıl oyunları çalışmalarımızda öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte zeka oyunları oynuyorlar.