"aklın ışığı kalbin nuru"

Ortaokul

Ortaokulumuz; 

Öğrencilerin kendilerini ve dünyayı keşfetmelerine olanak sağlayan bir eğitim kademesidir.

İlkokulda temel becerileri kazanmış olan öğrencilerimiz, bu aşamada becerilerini daha da geliştirmekle birlikte, hangi alanlara yatkın oldukları üzerinde düşünmeye başlarlar. Ayrıca farklı seçenekleri tecrübe etme imkânı bulmaktadırlar.

Okulumuz;

  • Dili doğru ve etkili kullanan,
  • Bilgi teknolojilerini kullanan,
  • Farklılıklara saygı duyan,
  • İnanç ve ahlaki değerlere sahip,
  • Analitik düşünceye dayalı müzakereci metodu benimseyen,
  • Doğru ve etkili bilgiye kısa sürede ulaşıp kullanan, öğrenciler yetiştirir.